Profound amplification of secretory-burst mass and anomalous regularity of ACTH secretory process in patients with Nelson's syndrome compared with Cushing's disease

M.O. van Aken, A.M. Pereira, G. Van Den Berg, J.A. Romijn, J.D. Veldhuis, F. Roelfsema*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)765 - 772
  Aantal pagina's8
  TijdschriftClinical Endocrinology
  Volume60
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 2004

  Citeer dit