Prognose toekomstig grindverbruik in Nederland

Paul Ike, Henk Luijpers

  OnderzoeksoutputAcademic

  94 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Voor het Nederlandse ontgrondingenbeleid is inzicht gewenst in toekomstige behoefte grind. Hiervoor worden tot op heden modellen gebruikt. De studie bevat een beschrijving en een analyse van het huidige model en de vroegere modellen. Al deze modellen blijken te kort te schieten.

  In deze studie worden alternatieve wijzen van modellering beschreven. Tevens is een materiaalstromenmodel opgesteld dat wordt gebruikt als het kader voor het nieuwe model en voor de data-analyse. Het rapport bevat een uitgebreide analyse van de beschikbare data. De verschillende tijdreeksen voor productie, gebruik, import en export grind worden beschreven. Verder worden diverse mogelijke verklarende variabelen besproken, zoals de cijfers voor de bouwproductie en de bouwinvesteringen. Vervolgens worden enkele mogelijke tijdreeksen d.m.v. multiple regressieanalyse gerelateerd aan diverse verklarende variabelen. Op statistische gronden is uiteindelijk één model voor het verbruik van grind geselecteerd. Met dit model worden vervolgens verkennende berekeningen gedaan voor de toekomstige behoefte aan grind.
  Originele taal-2Dutch
  TitelGrind in de toekomst
  RedacteurenP. Ike, H.M.J. Luijpers
  Plaats van productieDelft
  UitgeverijTH-Delft, Civiele Techniek, vakgroep Civiele Planologie
  Pagina's7-88
  Aantal pagina's82
  StatusPublished - dec.-1982

  Publicatie series

  NaamPublikatiereeks Civiele Planologie
  UitgeverijTH-Delft, Vakgroep Civiele Planologie
  Nummer6
  Volume1982

  Citeer dit