Prognostic Factors and Treatment of Endometrial carcinoma. A clinical and histopathological study

Jan Gijsbert Aalders

  Onderzoeksoutput

  328 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Janssens, J.M.A.M., Supervisor, Externe Persoon
  • Kolstad, P., Supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning30-jun-1982
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit