Prognostic features of splenic lymphoma with villous lymphocytes

Emilio Iannitto*, Emanuele Ammatuna, Ada Maria Florena, Vito Franco

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)370-371
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume123
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - okt.-2003
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit