Prognostic Markers in the Course of Primary Biliary Cirrhosis.

Onderzoeksoutput

133 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Gips, CH, Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning10-jun-1998
Uitgever
Gedrukte ISBN's9036708877
StatusPublished - 1998

Citeer dit