Prognostic value of pulse pressure in heart failure

Adriaan A. Voors*, Colin J. Petrie, Dirk J. van Veldhuisen

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)694-694
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Cardiac Failure
Volume13
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - okt.-2007

Citeer dit