Programmamanagement bij Rijkswaterstaat: State of the art in theorie en praktijk

Tim Busscher*, Gerrit Joustra, Jochem Posthumus, Stefan Verweij

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

176 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Opdrachtgevend orgaanRijkswaterstaat
StatusPublished - 2024

Citeer dit