Programmatuurontwikkeling binnen de Gedrags- en maatschappijwetenschappen. Een internationale verkenning

F.N. Stokman, F.J. van Veen

  OnderzoeksoutputProfessional

  55 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De laatste jaren zijn de ontwikkelingen op het gebied van hardware en software in een stroomversnelling geraakt waardoor voor programmatuurontwikkeling een geheel nieuwe situatie aan het ontstaan is. Deze nieuwe situatie zou men als volgt kunnen samenvatten. Het grootste deel van het rekenwerk zal worden verricht op vrij krachtige microcomputers (PC's) die via een netwerk aan elkaar en een fileserver zijn gekoppeld. Deze lokale netwerken zijn weer verbonden met een nationaal en internationaal netwerk dat voor uitwisseling van boodschappen (electronic mail), aanvraag van informatie en openbare gegevens alsmede toegang tot grote (vector)computers voor het echt grote rekenwerk gebruikt kan worden. De gebruiker heeft een geïntegreerde programmatuur tot zijn of haar beschikking voor tekstverwerking, flexibele data-opslag en -manipulatie en statistisch rekenwerk en is in staat binnen deze omgeving en met gebruikmaking van alle faciliteiten van deze omgeving eigen programmatuur te ontwikkelen. De keuze uit statistische procedures en modulen wordt desgewenst ondersteund door een expert systeem. Tevens staat de gebruiker programmatuur ter beschikking voor de vergaring van zijn of haar gegevens, zoals programmatuur voor "handheldm computers die opslag, verwerking en transmissie van gegevens uit persoonlijke interviews mogelijk maken en programmatuur voor de representatie van natuurlijke taal in semantische netwerken met procedures voor de analyse van die semantische netwerken. Dit beeld van de toekomstige ontwikkelingen hebben de auteurs gekregen tijdens studiereizen van in het totaal vijf weken naar Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten, waarbij een twintigtal universiteiten en softwarebedrijven werden bezocht alsmede de "Konferenz über die wissenschaftliche Anwendung von Statistik-softwaren te München (3-6 maart 1985) werd bijgewoond. Hoewel de boven gegeven schets niet binnen vijf jaar in zijn volledigheid gerealiseerd zal zijn, zijn nu reeds een groot aantal componenten daaruit voldoende ontwikkeld om daar gebruik van te maken en programmatuurontwikkeling op af te stemmen. Wij zullen dit in de volgende paragrafen nader uitwerken.
  Originele taal-2Dutch
  UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
  Aantal pagina's20
  StatusPublished - 1985

  Citeer dit