PROGRESS IN PHOTOTRANSDUCTION

DG STAVENGA*, WJ DEGRIP, W.J. de Grip

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
312 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)225-230
Aantal pagina's6
TijdschriftBiophysics of Structure and Mechanism
Volume9
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - 1983

Citeer dit