Projections Of The Bed Nucleus Of The Stria Terminalis To The Mesencephalon, Pons And Medulla Oblongata In The Cat.

G. Holstege, L. Meiners, K. Tan

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

304 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)379-391
Aantal pagina's0
TijdschriftExperimental Brain Research
Volume58
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr.-1985
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit