Prolegomena to Natural Law

Pauline Kleingeld* (Redacteur), Corinna Vermeulen (Vertaler), Gottfried Achenwall

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

123 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Plaats van productieGroningen
UitgeverijUniversity of Groningen Press
ISBN van elektronische versie978-94-034-2255-8, 978-94-034-2253-4
ISBN van geprinte versie978-94-034-2254-1
DOI's
StatusPublished - 7-feb-2020

Citeer dit