Prolonged grief disorder following the Coronavirus (COVID-19) pandemic

Maarten C Eisma*, Paul A Boelen, Lonneke I M Lenferink

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

122 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummer113031
Aantal pagina's2
TijdschriftPsychiatry Research
Volume288
Vroegere onlinedatum22-apr-2020
DOI's
StatusPublished - jun-2020

Citeer dit