Prolonged L2 immersion engenders little change in morphosyntactic processing of bilingual natives

Christopher Bergmann, Nienke Meulman, Laurie Stowe, Simone Sprenger, Monika Schmid

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  25 Citaten (Scopus)
  123 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1065-1070
  Aantal pagina's6
  TijdschriftNeuroreport
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift17
  DOI's
  StatusPublished - dec.-2015

  Citeer dit