Prolonged survival of rat islet xenografts in mice after CD45RB monotherapy

Lydia Visser, Sibrand Poppema, Bart de Haan, Pieter Klok, J. Van der Leij, Anke van den Berg, P. de Vos

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)386-391
Aantal pagina's6
TijdschriftTransplantation
Volume77
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - 15-feb-2004

Citeer dit