Promotieonderzoek over de vroegste Friese veenontginningen

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdragePhD-research about the earliest Frisian peat reclamations
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)244-246
Aantal pagina's2
TijdschriftDe Vrije Fries
Nummer van het tijdschrift95
StatusPublished - 2015

Citeer dit