Therapietrouwbevordering COPD bespaart kosten

J. Van Boven, E. Tommelein, E. Mehuys, K. Boussery, S. Vegter, G. Brusselle, M. Rutten-Van Mölken, M. Postma

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdragePromotion of therapy adherence for COPD saves costs
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)20-21
Aantal pagina's2
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume149
Nummer van het tijdschrift39
StatusPublished - 26-sep-2014

Citeer dit