‘Promoveren en degraderen’ van gedetineerden: Het wetsvoorstel elektronische detentie en de dreigende afschaffing van de detentiefasering

Miranda Boone, Wiene van Hattum

OnderzoeksoutputAcademic

1759 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het wetsvoorstel dat beoogt het huidige systeem van detentiefasering in het Nederlandse gevangeniswezen te vervangen door elektronische detentie (hierna: ‘het wetsvoorstel’) is in april maar nipt door de Tweede Kamer gekomen. Alleen de regeringspartijen en de eenmansfractie Van Vliet stemden voor. Dat maakt de
behandeling in de Eerste Kamer spannend; de regeringspartijen hebben hier immers geen meerderheid. Voor de auteurs is dit aanleiding de belangrijkste bezwaren tegen dit voorstel nog eens op een rijtje te zetten. Zij hopen hiermee de Kamerleden ervan te overtuigen dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm geen
recidive-reductie en nauwelijks besparingen oplevert, maar wel de kansen voor een groot aantal gedetineerden om min of meer succesvol terug te keren in de samenleving aanzienlijk vermindert.
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1629
Pagina's (van-tot)2179-2184
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Juristenblad NJB
Volume89
Nummer van het tijdschrift31
Vroegere onlinedatum18-sep.-2014
StatusPublished - 19-sep.-2014

Keywords

  • execution of custodial sentences,detention law, re-socialization, rehabilitation, electronic monitoring, prisoners

Citeer dit