Promoveren op een artikelenproefschrift binnen de juridische faculteit: duidelijkheid gewenst

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)212-227
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2017
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2017

Citeer dit