Promoveren op een monografie of op artikelen: enkele handvatten voor het maken van deze keuze

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)95-103
Aantal pagina's9
TijdschriftRechtsgeleerd Magazijn Themis
Volume2018
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - jun.-2018

Citeer dit