Prompting: een veranderingstechniek gericht op gewoontegedrag

S Boers, C Eckringa, J.D Westerhof, W. Jager

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)173 - 182
Aantal pagina's10
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Psychologie
Volume51
StatusPublished - 1996

Citeer dit