Prone positioning of patients with acute respiratory failure.

JG Zijlstra*, JJM Ligtenberg, TS van der Werf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)295-295
Aantal pagina's1
TijdschriftNew England Journal of Medicine
Volume346
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 24-jan.-2002

Citeer dit