Prophecy and Power: Astrology in Early Modern England. Patrick Curry

J. D. North

  OnderzoeksoutputAcademic

  253 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)373-374
  Aantal pagina's2
  TijdschriftIsis
  Volume82
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - jun-1991

  Citeer dit