Prophylactic mastectomy after planned submuscular breast augmentation

Vicknesh Sreetharan*, Berend van der Lei, Jacob de Vries, Thomas B. Wermter

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)230E-231E
Aantal pagina's2
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume133
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - feb-2014

Citeer dit