(Prospectus)aansprakelijkheid van bestuurders bij beursgang en emissie, in het bijzonder onder de Wet oneerlijke handelspraktijken

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2014/112
Pagina's (van-tot)571-579
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2014
Nummer van het tijdschrift13
StatusPublished - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit