Protect pregnant women by including them in clinical research

Joyce Browne*, Indira van der Zande, Maarten van Smeden, Rieke van der Graaf

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)
  33 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer4013
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBMJ-British Medical Journal
  Volume362
  DOI's
  StatusPublished - 26-sep.-2018

  Citeer dit