Bescherming tegen ongewenste overnames in rechtsvergelijkend perspectief

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageProtection against unfriendly takeovers in a comparative law perspective
Originele taal-2Dutch
Artikelnummer2020/54
Pagina's (van-tot)288-299
Aantal pagina's12
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - mei-2020

Citeer dit