Protection and Reflection: The Ambiguities of Trans-Corporeality in Thilde Jensen’s The Canaries (2013)

Ruby de Vos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummerisab034
Aantal pagina's20
TijdschriftISLE
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
Vroegere onlinedatum20-mei-2021
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit