Protection and Reflection: The Ambiguities of Trans-Corporeality in Thilde Jensen’s The Canaries (2013)

Ruby de Vos*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummerisab034
Aantal pagina's20
TijdschriftISLE
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 20-mei-2021

Citeer dit