Protein C in pneumonia

G Choi, M J Schultz, M Levi, T van der Poll, J L Millo, Chris S. Garrard

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)705-706
Aantal pagina's2
TijdschriftThorax
Volume60
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusPublished - aug-2005

Citeer dit