Protein diffusion in Escherichia coli cytoplasm scales with the mass ofthe complexes and is location dependent

Wojciech M. Smigiel, Luca Mantovanelli, Dmitrii S. Linnik, Michiel Punter, Jakob Silberberg, Limin Xiang, Ke Xu, Bert Poolman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
201 Downloads (Pure)

Zoekresultaten