Protein diffusion in Escherichia coli cytoplasm scales with the mass ofthe complexes and is location dependent

Wojciech M. Smigiel, Luca Mantovanelli, Dmitrii S. Linnik, Michiel Punter, Jakob Silberberg, Limin Xiang, Ke Xu, Bert Poolman*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
205 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Protein diffusion in Escherichia coli cytoplasm scales with the mass ofthe complexes and is location dependent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Neuroscience

Keyphrases