Protein engineering: The power of four

Arnold J. Boersma, Gerard Roelfes

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)277-279
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Chemistry
Volume7
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - apr-2015

Citeer dit