Protein import into yeast microbodies.

Hans Rudolf Waterham

Onderzoeksoutput

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Harder, Willem, Supervisor
Uitgever
StatusPublished - 1994

Citeer dit