Protein-mineral interactions in carious enamel.

Antonius Hermanus Ignatius Maria van der Linden

Onderzoeksoutput

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Arends, Johannes, Supervisor
  • Beintema, Jacob, Supervisor
  • van den Bosch, R.J, Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1986

Citeer dit