Protein networks on solid supports

A Brisson*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)22-24
Aantal pagina's3
TijdschriftBiofutur
Nummer van het tijdschrift190
StatusPublished - jun-1999

Citeer dit