Proteomic screening of cerebrospinal fluid: Candidate proteomic biomarkers for sample stability and experimental autoimmune encephalomyelitis

Ann Therese Isabell Rosenling

Onderzoeksoutput

2241 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Bischoff, Rainer, Supervisor
Datum van toekenning20-dec-2010
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036747219
StatusPublished - 2010

Citeer dit