Protocadherin-1: epithelial barrier dysfunction in asthma and eczema

Grissel Faura Tellez, Martijn C. Nawijn, Gerard H. Koppelman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)671-674
Aantal pagina's4
TijdschriftEuropean Respiratory Journal
Volume43
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - mrt-2014

Citeer dit