Provincie Groningen vernieuwt programmabegroting

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10 - 15
TijdschriftTPC - Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control
Volume6
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2008

Citeer dit