Provisional implant-supported restorations in the aesthetic zone: Assessment of material properties and biofilm

Hendrik Jacob Santing

  Onderzoeksoutput

  243 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Tijdelijke implantaatgedragen kronen presteren goed Implantaatgedragen kronen gaan steeds langer mee. Daarom is tegenwoordig niet meer de overlevingssterkte het belangrijkste succescriterium voor deze kronen, maar de esthetische uitkomst. Over de materiaaleigenschappen van deze tijdelijke implantaatgedragen kronen was echter nog weinig bekend. Hierin is verandering gekomen met het proefschrift van Eric Santing. Santing legt uit dat aangenomen wordt dat tijdelijke implantaatgedragen kronen, die vaak enkele maanden in de mond functioneren voordat de definitieve kroon wordt geplaatst, in belangrijke mate bijdragen aan het verkrijgen van een optimaal esthetisch resultaat. De promovendus onderzocht verschillende tijdelijke kronen op drie belangrijke eigenschappen: breuksterkte, mate van slijtage en (vanwege het effect op omliggende weefsels) bacteriegroei. Daarnaast onderzocht hij het klinisch functioneren van het Straumann Bone Level implantaatsysteem. Santing concludeert dat tijdelijke implantaatgedragen kronen geveneerd met indirect composiet voldoende bestand zijn tegen slijtage en voldoende weerstand bieden tegen breuken. Of dit ook betekent dat ze geschikt zijn om voor een langere periode succesvol in de mond te functioneren, zal in verder klinisch onderzoek bepaald moeten worden. Santings onderzoek naar het Straumann Bone Level implantaatsysteem wees uit dat dit implantaat een uitstekende overleving, minimaal botverlies en goede klinische en esthetische resultaten oplevert. De positieve onderzoeksresultaten laten overigens volgens Santing onverlet dat de mate waarin tijdelijke implantaatgedragen kronen daadwerkelijk bijdragen aan het verkrijgen van een optimaal esthetisch resultaat voor de definitieve kroon in nader klinisch onderzoek vastgesteld zal moeten worden.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, Harro, Supervisor
  • Raghoebar, Gerry, Supervisor
  • Vissink, Arjan, Supervisor
  Datum van toekenning11-dec-2013
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036766371
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit