Provocation with adenosine 5 '-monophosphate increases sputum eosinophils

M van den Berge*, HAM Kerstjens, HF Kauffman, GH Koeter, DS Postma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)417S-417S
Aantal pagina's1
TijdschriftChest
Volume123
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt.-2003
Evenement45th Annual Thomas L Petty Aspen Lung Conference -
Duur: 5-jun.-20028-jun.-2002

Citeer dit