PRRT2 MUTATION CAUSES BENIGN FAMILIAL INFANTILE CONVULSIONS

Boukje de Vries, Petra M. C. Callenbach, Jessica T. Kamphorst, Claudia M. Weller, Stephany C. Koelewijn, Robert ten Houten, Irenaeus F. M. de Coo, Oebo F. Brouwer, Arn M. J. M. van den Maagdenberg*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  19 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)2154-2155
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNeurology
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift21
  DOI's
  StatusPublished - nov-2012

  Citeer dit