Psychedelica en psychiatrie

J J Breeksema, R A Schoevers, E Vermetten, R Van, M Destoop, T Birkenhäger, W van den Brink*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdragePsychedelics and psychiatry
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)606-609
Aantal pagina's4
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume62
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2020

Citeer dit