Psychiatric consultations and length of hospital stay

P de Jonge, W Sollner, FJ Huyse, JPJ Slaets, FC Stiefel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)496-497
Aantal pagina's4
TijdschriftPsychosomatics
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - okt.-2005

Citeer dit