Psychiatrische problematiek en urbanisatiegraad.

P. P. G. Hodiamont, A. E. S. Sijben, M. W. J. Koeter, A. J. Oldehinkel

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)426-438
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume6
StatusPublished - 1992

Citeer dit