Psychodiagnostische problemen van de epilepsie/ Psychodiagnostic problems of epilepsy

Pieter Elisa Boeke

Onderzoeksoutput

206 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het begrip epilepsie wordt aan een analyse onderworpen als datgene, of die diagnose, waarover aan de hand van de resultaten van de Bourdon een uitspraak moet worden gedaan. De geschiedenis van de Bourdon en de onderzoekingen met en over deze test worden geschetst, waarna een overzicht volgt van onze eigen onderzoeken betreffende de normering, de betrouwbaarheid en de validiteit. Er volgt een nadere beschouwing over het criterium in de klinische diagnostiek en de relatie tussen dit wetenschappelijk werk en de klinische praktijk wordt kort aan de orde gesteld. Zie: Samenvatting
Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Snijders, J.G., Supervisor, Externe Persoon
Uitgever
StatusPublished - 1962

Citeer dit