Psychologische determinanten van carrière-ontwikkeling in een veranderende arbeidsmarkt

Monica Leenders

  Onderzoeksoutput

  693 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In dit promotieonderzoek is in een viertal studies onderzoek gedaan naar psychologische factoren die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van loopbanen van werknemers. Uit dit onderzoek blijkt allereerst dat ervaringen in de vroege jeugd hun weerslag kunnen hebben op de carrière. Mensen kunnen verschillen in hun hechtingsstijlen met het gevolg dat er verschillen zijn in het omgaan met dagelijkse uitdagingen op het werk. Werknemers die een meer vermijdende hechtingsstijl hebben, ervaren bijvoorbeeld meer problemen met het zoeken naar een andere baan. Anderzijds blijkt dat werknemers met een positieve relatie met de ouders op jonge leeftijd op latere leeftijd een positievere werkoriëntatie en een sterker arbeidsethos hebben. Ook persoonlijkheidskenmerken spelen een rol. Zo komt uit een van de onderzoeken naar voren dat werknemers die moeten solliciteren na een gedwongen ontslag meer uitstelgedrag vertonen naarmate ze minder controle ervaren over hun leven en minder gemotiveerd zijn om prestaties te leveren. Uitstelgedrag blijkt echter niet van invloed op het vinden van een andere baan. Tot slot blijkt uit deze dissertatie dat een hoge werkdruk, weinig uitdaging en een gebrek aan sociale ondersteuning van invloed zijn op burnoutklachten bij werknemers ouder dan vijftig. Werknemers met deze klachten en een goede huwelijksrelatie willen eerder met pensioen. Uit de resultaten van de verschillende studies blijkt dat psychologische mechanismen een rol spelen zijn bij het kunnen omgaan met de eisen die er in het werk aan mensen worden gesteld.
  Vertaalde titel van de bijdragePsychologische determinanten van carrière-ontwikkeling in een veranderende arbeidsmarkt
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Buunk, A.P., Supervisor
  • Henkens, Kène, Supervisor
  Datum van toekenning12-jun-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-9824-2
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit