Psychological factors related to Buruli ulcer and tuberculosis in Sub-Saharan Africa

Marike Alferink

  Onderzoeksoutput

  1257 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  We onderzochten de relatie tussen ziektepercepties en hulpzoekgedrag, onder volwassenen die in risicogebieden wonen voor de infectieuze huidaandoening Buruli ulcus uit Benin, en onder tuberculose patiënten uit Nigeria. Ziektepercepties bleken gerelateerd te zijn aan het tijdstip waarop mensen hulp zochten. Mensen die Buruli ulcus als een chronische aandoening zagen, de behandeling effectief vonden, en veel controle ervoeren over hun aandoening hadden een grotere kans om pas in een later stadium hulp te zoeken. Tuberculose patiënten richtten zich vaak eerst tot twee of drie andere behandelvormen voordat ze een gespecialiseerd centrum bezochten. Vertraging was geassocieerd met werkeloosheid en negatieve emoties.
  Daarnaast werd pijn tijdens de behandeling van Buruli ulcus onderzocht. Hoewel Buruli ulcus beschreven wordt als een pijnloze aandoening, laten klinische observaties zien dat er wel degelijk pijn is. Patiënten werden gevraagd naar hun pijn, en hulpverleners werden geïnterviewd over hun attitudes ten aanzien van pijn. Het bleek dat patiënten een lage pijnscore rapporteerden, en dat pijn afnam over de tijd. Een gedeelte van de patiënten (30%) rapporteerde hoge pijnscores. 2 patiënten kregen pijnmedicatie. Dus, in tegenstelling tot de literatuur, ervaren patiënten wel degelijk pijn.
  Tot slot werd de psychometrische kwaliteit van twee vragenlijsten onderzocht, namelijk een lijst die depressieve symptomen meet ‘CES-D´ en een lijst die persoonlijke controle meet; de Pearlin mastery schaal. We vonden dat 17 van de 20 items informatief waren in het meten van depressieve symptomen in onze West-Afrikaanse steekproef. 3 items waren minder informatief. Bij de Pearlin mastery schaal waren vier van de zeven items informatief.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Ranchor, Adelita, Supervisor
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  • Stienstra, Ymkje, Co-supervisor
  Datum van toekenning26-okt-2015
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-90-367-8134-3
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit