Psychological interventions in cancer

Grieteke Pool*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Originele taal-2Undefined/Unknown
Pagina's (van-tot)276-287
Aantal pagina's12
TijdschriftPsychologie & Gezondheid
Volume37
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - dec.-2009

Citeer dit