Psychology and the other disciplines. A case of cross-disciplinary interaction

P.J.J.M. Bakker (Redacteur), Sander W de Boer (Redacteur), C. Leijenhorst (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Plaats van productieLeiden
UitgeverijMartinus Nijhoff/Brill
StatusPublished - 2012

Citeer dit