Psychometrische kenmerken van een Nederlandse Inventory of Interpersonal Problems-Circumplex (IIP-C)

Lieke M. van Dijk, Marieke Timmerman, Anton Hafkenscheid

OnderzoeksoutputProfessional

252 Downloads (Pure)

Samenvatting

Interpersoonlijke problemen zijn de kern van persoonlijkheidsproblematiek. Een patroon van duurzame problemen in het interpersoonlijk functioneren is dan ook een hoofdkenmerk van persoonlijkheidsstoornissen in de dsm-5. Interpersoonlijke problemen kunnen worden geïnventariseerd met de iip-c, een instrument dat wereldwijd veel gebruikt wordt, maar in Nederland onvoldoende voet aan de grond heeft gekregen. Met dit onderzoek beogen we de psychometrische kwaliteit van een Nederlandse vertaling van de iip-c in kaart te brengen. We hebben onderzocht of de scores van 522 patiënten op de iip-c theoretisch voldoen aan een zogenaamde circumplexstructuur. Onze resultaten bevestigen dat er een circumplexstructuur bestaat bij de Nederlandse versie van de iip-c. De acht octanten blijken voor het merendeel voldoende tot goed betrouwbaar. Dit geeft aan dat de iip-c geschikt is om interpersoonlijke problemen op individueel niveau te inventariseren en te differentiëren. Onze bevindingen wijzen erop dat de iip-c een waardevolle toevoeging is aan het klinisch-diagnostisch instrumentarium.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)299-311
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Psychotherapie
Volume45
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2019

Citeer dit