Psychomotor Slowness in School-Age Children With Congenital Heart Disease

R.E.A. van der Rijken, W. Hulstijn, G.M. Hulstijn-Dirkmaat, O. Daniëls, B. Maassen

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  9 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)388 - 402
  TijdschriftDevelopmental Neuropsychology
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2011

  Citeer dit